Sobota, 24.03.2018 Imieniny obchodzą:  Gabriel, Marek, Szymon
Miasto 09.08.2017 10:36

Nowe nazwy ulic w Pile. Co z dokumentami mieszkańców?

Fot. Jagoda Oburota/ UM Piła

Zmienione w myśl tzw. ustawy dekomunizacyjnej nazwy niektórych pilskich ulic już obowiązują. Oznacza to, że osoby zameldowane przy tych ulicach muszą dopełnić pewnych formalności.

Tak zwana ustawa dekomunizacyjna wymusiła zmianę nazw kilku ulic:
- plac 9 Maja na plac 8 Maja
- ul. Bohaterów Stalingradu na ul. Spacerową
- ul. Buczka na ul. Staromiejską
- ul. Walki Młodych na ul. Młodych
- ul. Matwiejewa na ul. Medyczną
- ul. Armii Ludowej na ul. Górną
- ul. Mjr Siemiradzkiego na ul. Henryka Siemiradzkiego

 

Nowe nazwy obowiązują od 26 lipca. W związku z tm - jak informuje pilski Urząd Miasta - mieszkańcy tych ulic powinni podjąć następujące czynności:


* Urząd Skarbowy w Pile: osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy składaniu zeznania podatkowego za 2017 rok  podając nową nazwę ulicy,
* Zakład Ubezpieczeń Społecznych: osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS w Pile,
* jednostki organizacyjne Gminy Piła/ Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile, Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, jednostki oświatowe tj. szkoły podstawowe, przedszkola i żłobek - naniosą zmiany „z urzędu”,
* banki: należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.

 

Kwestia ponoszenia kosztów zmiany dokumentów przez mieszkańców w sytuacji zmiany nazwy ulic kształtuje się następująco:


* dowody osobiste: posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy; nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które wymagają potwierdzenia zameldowania żądają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy;
* paszporty: zmiana nazwy ulicy nie wpływa na konieczność wymiany paszportu, gdyż zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. 2016/758) paszport nie zawiera adresu właściciela;
* dowody rejestracyjne i prawa jazdy: wymianę dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy należy dokonać w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile; zgodnie z § 1 i 2 uchwały nr II/6/10 Rady Powiatu w Pile z 21 grudnia 2010 r. zwalnia się z obowiązku uiuszczenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy w przypadku, gdy zmiana adresu zamieszkania właścicieli lub posiadaczy pojazdów / kierowców spowodowana została zmianami administracyjnymi;
* tabliczki z nazwami ulic: Gmina zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016/1629 z późn. zm.) do umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości; Gmina poniesie koszty wykonania i umieszczenia tabliczek informacyjnych z nowymi nazwami ulic i placu oraz wprowadzania zmian w ewidencji gminnej ulic i adresów,
* tabliczki z numerami porządkowymi nieruchomości: właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, zgodnie z art. 47b ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016/1629 z późn. zm.) mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym, ponoszą koszty wykonania nowych tabliczek bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy i placu; należy pamiętać, że aktualizacja nazw ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych;
* księgi wieczyste oraz ewidencja gruntów i budynków: zmiany w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków zostaną dokonane z urzędu bez konieczności składania wniosku i ponoszenia opłat przez właścicieli nieruchomości;
* inne zmiany: mieszkańcy mogą ponieść również koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów i banerów reklamowych.

wasze newsy

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Zgadzam się | Chcę zapoznać się z polityką prywatności