Piątek, 25.05.2018 Imieniny obchodzą:  Grzegorz, Imisława, Maria Magdalena
Miasto Polityka 24.04.2018 21:12

Piła składa skargę do Trybunału Konstytucyjnego

Fot. Wikipedia/ By Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

Władze Piły skarżą do Trybunału Konstytucyjnego znowelizowaną ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Skargę Piły popiera Związek Miast Polskich.

Zdaniem władz Piły i popierających je samorządów zrzeszonych w Związku Miast Polskich zapisy znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków są niezgodne z Konstytucją i ograniczają kompetencje samorządów. Wśród zarzutów podnoszone jest np. to, że wraz z powołaniem nowego regulatora - spółki Wody Polskie - samorządy straciły prawo do ustalania taryf za wodę i odprowadzanie ścieków. Nowe, obowiązujące już przepisy zakładają, że spółki wodno-kanalizacyjne przedstawiają swoje propozycje cen Wodom Polskim, a spółka je akceptuje lub nakazuje ich zmianę. To - zdaniem władz Piły - może np. opóźniać lub nawet blokować planowane inwestycje w tym zakresie.

 

- Zabrano samorządom możliwość podejmowania decyzji w tym zakresie i decydowania o racjonalności działań. Jeżeli uważamy, że trzeba przeprowadzić w gminie inwestycję za określoną kwotę, to powinni o tym decydować radni, prezydent, wójt, burmistrz czy prezes spółki, bo robi to w interesie mieszkańców. Dziś mamy natomiast taką sytuację, że to my jesteśmy odpowiedzialni chociażby za jakość wody, ale o tym ile to ma kosztować chce decydować ktoś w Warszawie - mówi prezydent Piły, Piotr Głowski. 

 

Przed Trybunałem Konstytucyjnym Piłę reprezentować będzie Kancelaria Prawna Ziemski&Partners. - Zarówno tryb prac nad tą ustawą, jak i rozwiązania merytoryczne w niej przyjęte są niezgodne z obowiązującą Konstytucją - mówi Maciej Kiełbus z kancelarii Ziemski&Partners. - Chodzi m.in. o zbyt szybką, nieuzasadnioną procedurę uchwalenia tej ustawy z pominięciem wymaganej prawem opinii komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego oraz pozbawienie organów gminy kompetencji związanych z realizacją zadania własnego, jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. To też powierzenie zadań nadzorczych nad samorządem terytorialnym terenowemu organowi administracji rządowej, który nie jest w Konstytucji wymieniony i w oparciu o kryterium celowości, którego Konstytucja także nie wymienia - wylicza Maciej Kiełbus.

 

Przygotowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego sfinansował Związek Miast Polskich. Gmina Piła będzie ponosiła jedynie koszty związane z delegacjami i wyjazdami na posiedzenia Trybunału. - To jest ewidentnie sprawa wspólna samorządów, ale zgodnie z prawem my - jako Związek - nie możemy występować do Trybunału. Dlatego popieramy działania gminy Piła w tym zakresie - mówił w Pile dyrektor biura Związku Miast Polskich, Andrzej Porawski. - Sprawa wydaje się oczywista. Po to został utworzony w Polsce samorząd, żeby o niektórych sprawach decydować blisko mieszkańców, a nie w centrum. Dodatkowy nadzór wprowadzony tą ustawą wykracza poza ten zakres i temu się sprzeciwiamy - dodaje. 

 

Uchwałę w sprawie skierowania skargi do Trybunału przyjęli na wtorkowej sesji pilscy radni. Za głosowało 19 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Nikt nie był przeciwko. Wniosek ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego na początku maja.

wasze newsy

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Zgadzam się | Chcę zapoznać się z polityką prywatności